Novosti iz europskog prava

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Europske države potpisale USKU središnju kontrolu nad svojim proračunima

U okolnostima golemih financijskih problema s kojima se u posljednje vrijeme suočava euro-zona potpisan je Ugovor o stabilnosti, koordinaciji i upravljanju. Nije moguće odmah ne primijetiti njegov vrlo zanimljiv hrvatski akronim USKU, koji snažno asocira na njegovu prirodu i svrhu, a to je uski prostor za proračunski deficit država ugovornica, kao i uska povezanost, suradnja…
opširnije…

 
Članica Zavoda citirana u mišljenju nezavisne odvjetnice pred Sudom EU-a

S ponosom donosimo vijest da je dr. sc. Emilia Mišćenić (rođ. Čikara), voditeljica našeg Zavoda, citirana u mišljenju nezavisne odvjetnice Verice Trstenjak u predmetu koji se pred Sudom EU-a nalazi povodom zahtjeva za prethodnom odlukom slovačkog suda (Okresný súd Prešov) u predmetu C-453/10, Jana Pereničová, Vladislav Perenič protiv S.O.S. financ, spol. sro. Mišljenje je izrađeno na nekim od…
opširnije…

 
Sud pravde EU ne „podnosi“ finski konjak

Sud pravde Europske unije presudio je 14. srpnja 2011. u spojenim predmetima C-4/10 i C-27/10 da je Uredba (EZ) br. 110/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. siječnja 2008. o određenju, opisu, predstavljanju, označavanju i zaštiti zemljopisnih oznaka žestokih pića, koja je zamijenila Uredbu Vijeća (EEZ) br. 1576/89, primjenjiva na procjenu valjanosti registracije žiga koji sadrži zemljopisnu oznaku zaštićenu…
opširnije…

 
Nova Direktiva o pravima potrošača

Nakon trogodišnjih mukotrpnih pregovora, u četvrtak 23. lipnja 2011. godine Europski parlament je izglasao Direktivu 2011/…/EU Europskog parlamenta i Vijeća o pravima potrošača, samo osam dana nakon što su se o tekstu konačno usuglasile države članice. Namjera je ove Direktive, koja još nema broj jer nije objavljena u Službenom glasilu pa joj je tekst dostupan ovdje, povećati…
opširnije…

 
Statistički podatci Suda pravde EU za 2010.

Zanimljivo je proučiti trendove u statističkim podatcima Suda pravde Europske unije za 2010. godinu. Iako je došlo do povećanja broja predmeta koji su podneseni pred ovaj sud (bilo pred Sud pravde, Opći sud ili Službenički sud), smanjeno je prosječno vrijeme potrebno za rješavanje predmeta. Potonje se sa zadovoljstvom ističe glede postupaka radi prethodne odluke o tumačenju…
opširnije…

 
Odbijena nagodba o servisu Google Books

2005. godine pred sudom u SAD podnesena je udružna tužba određenih autora i nakladnika protiv trgovačkog društva Google Inc. radi prestanka povrede autorskih prava i naknade štete. Kao što je poznato, od 2004. godine Google Inc. digitalizira knjige i stavlja ih na raspolaganje internetskim korisnicima u obliku dijelova (engl. snippets). Tužitelji drže da je to povreda autorskih prava budući da…
opširnije…

 
Prijedlog Komisije o pravu mjerodavnom za razvod braka

Europska komisija objavila je 24. ožujka 2010. godine prijedlog kolizijskih pravila za razvod (i rastavu) braka. Naime, razvodi braka s međunarodnim obilježjem predstavljaju 13% ukupnog broja razvedenih brakova u Europskoj uniji. Poznato je da je iz kulturno-povijesnih razloga pitanje razvoda (i rastave) braka uređeno na vrlo različite načine u državama članicama. Međutim, razlike od jedne…
opširnije…

 
Izbor odluka ESP o Uredbi Brisel I

Vijeće je objavilo izbor odluka Europskog suda pravde u onim područjima koja su od posebnog interesa u ovom trenutku kada se provodi preispitivanje djelovanja Uredbe br. 44/2001 o sudskoj nadležnosti i priznanju i ovrsi odluka u građanskim i trgovačkim predmetima, poznatoj kao Uredba Brisel I. Taj izbor odluka dostupan je ovdje, a nadamo se da će biti…
opširnije…

 
Promjene u europskom pravosuđu nakon Lisabonskog ugovora

Kao posljedica stupanja na snagu Lisabnoskog ugovora 1. prosinca 2009. godine, zbile su se određene promjene ne samo u nazivlju sudova, već i u suštinskim pitanjima poput nadležnosti, postupanja i unutrašnje organizacije.Za više informacija upućujemo na službenu izjavu za novinstvo Suda pravde Europske unije dostupnu ovdje. (I. Kunda)

 
Knjiga profesora Boučeka o europskom međunarodnom privatnom pravu

Rijetka je, stoga uvijek i posebna prilika pozdraviti opsežnije hrvatsko izdanje iz područja europskog međunarodnog privatnog prava. Vilim Bouček, redoviti profesor Pravnog fakulteta u Zagrebu, autor je knjige „Europsko međunarodno privatno pravo u eurointegracijskom procesi i harmonizacija hrvatskog međunarodnog privatnog prava“ objavljene 2009. godine. Knjigu je izdao Pravni fakultet u Zagrebu uz potporu njemačke zaklade…
opširnije…