Cjeloživotno obrazovanje

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Važnost cjeloživotnog obrazovanja nije potrebno posebno pojašnjavati jer ono je postalo nužnost u okolnostima suvremene brze i opsežne zakonodavne djelatnosti te sve snažnije povezanosti hrvatskih fizičkih i pravnih osoba sa stranim subjektima, poglavito u okviru gospodarske razmjene.

 

Izazov je danas pratiti sve novosti u domaćem pravnom sustavu, napor je utoliko veći ukoliko se pokušava držati korak sa svim novotama koje nastaju kao posljedica usvajanja novih propisa u okviru Europske unije. Kroz svoje programe cjeloživotnog obrazovanja Zavod pruža mogućnost upoznavanja javnosti s europskim pravom nakon što iz cjeline propisa izdvoji ključne pravne propise i prilagodi njihove sadržaje potrebama nastave i polaznika. Pritom se posebno njeguju metode podučavanja na temelju slučajeva i interaktivni rad s manjim skupinama polaznika u čemu naši predavači prednjače iskustvom i predanošću. Postoji također mogućnost održavanja posebnih tečajeva iz europskog prava osmišljenih u cijelosti na zahtjev zainteresiranih klijenata i prilagođenih specifičnim potrebama određene skupine polaznika. Mogućnosti takve vrste nude se i glede održavanja tečajeva za polaznike koji nisu pravne struke, ali žele usvojiti osnovna znanja iz europskih integracija i pravne podloge tih procesa.

 

Pri provođenju tečajeva, seminara i drugih oblika obrazovanja i usavršavanja Zavod ima na raspolaganju najsofisticiraniju opremu na Pravnom fakultetu u Rijeci. Prvenstveno se to odnosi na tehnički izuzetno dobno opremljenu Plavu dvoranu koja, između ostalog, omogućava predavanja na daljinu, snimanje predavanja i gledanje snimaka te simultano prevođenje. Tu je, nadalje, izvrsni bibliotečni opus iz područja europskog i usporednog prava ustanovljen tijekom Tempus projekta br. IB_JEP-17071-2002, a koji je nastao kao jedan od preduvjeta za djelovanje samog Zavoda. Smješten je u knjižnici Pravnog fakulteta u Rijeci i sadrži znatni broj mahom stranih knjiga, časopisa i drugih izdanja koja su na raspolaganju polaznicima programa i tečajeva što ih organizira Zavod. Tome valja pridodati i pristup elektronskim bazama podataka koje Pravni fakultet u Rijeci koristi, bilo bez naknade ili uz pretplatu.

Prošle djelatnosti
Sadašnje djelatnosti