Konferencija o nepoštenim ugovornim odredbama

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Dana 24. veljače 2012. godine na Pravnom fakultetu u Rijeci održava se znanstven skup „Nepoštene ugovorne odredbe: Europski standardi i hrvatska provedba“. Suogranizatori skupa, uz Zavod za europsko i usporedno pravo Pravnog fakulteta u Rijeci, su i Hrvatska udruga za poredbeno pravo i Pravosudna akademija.

 

Cilj ove znanstvene konferencije je približiti stručnoj pravnoj javnosti koncept nepoštenih ugovornih odredaba kao posebnog mehanizma zaštite društveno i ekonomski slabije strane ugovornih odnosa. Takve odredbe učestalo su prisutne u svim vrstama građanskopravnih ugovora, bilo da se sklapaju između trgovaca i potrošača (B2C), trgovaca međusobno (B2B) ili privatnih osoba (P2P). Odredbe hrvatskog pozitivnog prava usklađene s europskim propisima u ovom području izuzetno su zahtjevne za sve koji ih primjenjuju. Naime, primjena odnosnih odredbi pretpostavlja njihovo tumačenje koje mora biti u skladu s europskim sekundarnim pravom, te iznimno bogatom praksom Suda Europske unije koji potonje tumači. Tako najnovija presuda Suda EU-a u predmetu C-137/08, VB Pénzügyi Lízing Zrt. protiv Ferenca Schneidera, obvezuje nacionalne sudove da u potrošačkim ugovorima ispituju ex offo primjenjuju li se na ugovornu odredbu zakonske odredbe o nepoštenim ugovornim odredbama te ocijene je li ona nepoštena pa prema tomu i ništetna.

 

Primjenu odredaba o nepoštenim ugovornim odredbama u hrvatskom pozitivnom pravu dodatno otežava njihovo rascjepkano uređenje u Zakonu o zaštiti potrošača, kao posebnom propisu s jedne strane, te većem broju relevantnih odredaba Zakona o obveznim odnosima, kao općem propisu s druge. Povrh analize odredbi pozitivnog hrvatskog prava o nepoštenim ugovornim odredbama te relevantnih odluka Suda EU-a, na konferenciji će se ukazati i na de lege ferenda europska rješenja o nepoštenim ugovornim odredbama koja nas očekuju u slučaju usvajanja Prijedloga Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zajedničkom europskom pravu prodaje.

 

Na konferenciji će se stoga osobita pažnja posvetiti pitanjima na koji način treba tumačiti i primjenjivati zakonske odredbe o nepoštenim ugovornim odredbama bilo u posebnim ili općim zakonima. Također će se analizirati kriteriji kojima se valja rukovoditi prilikom kvalifikacije neke ugovorne klauzule kao nepoštene, kao i posljedice do kojih dovodi postupanje hrvatskih sudova u vezi s nepoštenim ugovornim odredbama. Posebnoj dinamičnosti i zanimljivosti konferencije pridonosi proučavanje nepoštenih ugovornih odredaba u posebnim vrstama građanskopravnih ugovora od strane domaćih stručnjaka u pojedinim granama prava. Pojedinosti o konferenciji sadržane su u programu.

 

Ispunjene prijave za sudjelovanje zajedno s potvrdom o uplati kotizacije prema podacima iz obrasca u privitku, možete poslati putem telefaksa na broj 051/359 595 ili na adresu elektronske pošte: zeup@pravri.hr .