Članica Zavoda citirana u mišljenju nezavisne odvjetnice pred Sudom EU-a

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

postotak[1]S ponosom donosimo vijest da je dr. sc. Emilia Mišćenić (rođ. Čikara), voditeljica našeg Zavoda, citirana u mišljenju nezavisne odvjetnice Verice Trstenjak u predmetu koji se pred Sudom EU-a nalazi povodom zahtjeva za prethodnom odlukom slovačkog suda (Okresný súd Prešov) u predmetu C-453/10, Jana Pereničová, Vladislav Perenič protiv S.O.S. financ, spol. sro. Mišljenje je izrađeno na nekim od službenih jezika EU i dostupno je ovdje. Navod o kojem je riječ nalatzi se u bilješci 40 i uključuje djelo kolegice Mišćenić pod nazivom Gegenwart und Zukunft der Verbraucherkreditverträge in der EU und in Kroatien (Wien 2010). Prema našim saznanjima, ovo je prvi put da je u postupku pred Sudom EU citirano djelo nekog hrvatskog autora.

 

U samom predmetu o kojem je riječ Sud EU još nije presudio, a pitanja koja su mu postavljena glase:

  1. Je li opseg zaštite potrošača prema članku 6. stavku 1. Direktive Vijeća 93/13/EEZ od 5. travnja 1993. o nepoštenim odredbama u potrošačkim ugovorima („Direktiva 93/13/EEZ“) takav da je moguće zaključiti da je potrošački ugovor, u kojem se nalaze nepoštene ugovorne odredbe, u cjelini neobvezujući za potrošača, ako je to pogodnije za potrošača?
  2. Jesu li mjerila za određivanje što je nepoštena ugovorna praksa sukladno Direktivi Europskog parlamenta i Vijeća 2005/29/EZ od 11. svibnja 2005. u vezi s nepoštenim poslovnim djelovanjima poduzetnika prema potrošaču na unutarnjem tržištu, kojom se izmjenjuju i dopunjuju Direktiva Vijeća 84/450/EEZ, Direktive 97/7/EZ, 98/27/EZ i 2002/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, kao i Uredba (EZ-a) br. 2006/2004 Europskog parlamenta i Vijeća, takva da dopuštaju zaključak da je, ako dobavljač u ugovoru navodi nižu godišnju kamatnu stopu negoli je zapravo slučaj, moguće smatrati takav postupak dobavljača prema potrošaču nepoštenom poslovnom praksom? Ako se utvrdi da je riječ o nepoštenoj poslovnoj praksi, dopušta li Direktiva 2005/29/EZ bilo kakav učinak na valjanost ugovora o kreditu i na ostvarenje ciljeva iz članka 4. stavka 1. i članka 6. stavka 1. Direktive 93/13, ako je nevaljanost ugovora pogodnija za potrošača?

(I. Kunda)