Ciljevi

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Osnovni ciljevi Zavoda su izučavanje usporednog, a u okviru toga i europskog prava te upoznavanje hrvatske pravne javnosti s rješenjima koja se usvajaju u izučavanim pravnim sustavima. Zavod pred sebe stavlja ove vrlo zahtjevne ciljeve jer dijeli mišljenje kako su spomenuta područja od izuzetne važnosti za razvijanje pravnih kompetencija, konkurentnosti i pravne kulture hrvatskih pravnika u okolnostima sve snažnijih integrativnih procesa, posebice na europskoj razini. Kako bi pojmila svekolike implikacije tih procesa, hrvatsku pravnu javnost valja dodatno senzibilizirati za potrebe izučavanja i upoznavanja pravnog uređenja država koje u tome prednjače, kao i temeljnih pravnih načela, instituta i pravila europskog prava. Ne samo da će jedan bitni dio europskog prava postati primjenjiv trenutkom ulaska u Europsku uniju ili protekom određenog razdoblja nakon toga, nego je veliki dio europskog prava zapravo već ugrađen u hrvatski pravni poredak kao posljedica usklađivanja hrvatskog prava s europskim u okviru ispunjavanja preduvjeta za članstvo u Europskoj uniji. Upravo stoga, pored prepoznavanja dijelova hrvatskog zakonodavstva koje porijeklo ima u europskom pravu, vrlo je važno i poznavanje tumačenja i načina primjene odgovarajućih pravila u Europskoj uniji, poglavito u praksi Europskog suda pravde. Naime, sav napor usklađivanja pravnih pravila hrvatskog prava s pravnom stečevinom Europske unije neće proizvesti istinske učinke ukoliko primjena tih istih pravila odstupa od načina primjene u Uniji. To su izazovi na koje Zavod želi odgovoriti svojim programima.

 

Daljnja uloga Zavoda kao obrazovne institucije jest odgovoriti na nasušnu potrebu za trajnim obrazovanjem pravnika tijekom cjelokupnog njihovog profesionalnog životnog puta. Takva potreba izravno proizlazi iz izuzetno intenzivnih zakonodavnih djelatnosti europskog zakonodavca, ali i nacionalnih zakonodavaca država članica koje se odnose na usvajanje propisa i preuzimanje pravila iz acquis communautairea. Također, sve veći broj međunarodnih transakcija u različitim područjima gospodarske djelatnosti rezultira potrebom za poznavanjem pravnih pravila ujednačenih na međunarodnoj razini, kao i nacionalnih prava država koje su na određeni način povezane s pravnim odnosima u koje ulaze hrvatske pravne i fizičke osobe. Slijedom svih navedenih okolnosti, današnji pravnici nisu u mogućnosti osloniti se isključivo na prethodno stečena znanja jer se pred njih postavljaju zahtjevi visoke stručnosti i poznavanja širokog spektra pravnih područja.

 

S navedenim u vezi je i djelatnost Zavoda koja se odnosi na pružanje pravnih mišljenja i podataka o europskom i stranom pravu. Upravo zbog obimnosti materije, kao i zbog sve višeg stupnja reguliranosti društvenih odnosa ponekad je nemoguće očekivati od tijela primjene ili pravnika u ulozi punomoćnika ili konzultanata da budu upoznati sa svim pojedinostima nekog specifičnog područja, posebice kada se radi o pravu stranih država ili međunarodnom pravu. Za takve posebne slučajeve Zavod stoji na raspolaganju svim praktičarima i gospodarskim subjektima jer može jednostavnije i brže pribaviti i pružiti takve podatke, odnosno izraditi potrebna pravna mišljenja. Pored toga, Zavod svojom izdavačkom djelatnošću opskrbljuje javnost najnovijim saznanjima u okviru određenih tema iz europskog ili usporednog prava.