Nova Direktiva o pravima potrošača

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

134x136-images-stories-internet[1]Nakon trogodišnjih mukotrpnih pregovora, u četvrtak 23. lipnja 2011. godine Europski parlament je izglasao Direktivu 2011/…/EU Europskog parlamenta i Vijeća o pravima potrošača, samo osam dana nakon što su se o tekstu konačno usuglasile države članice. Namjera je ove Direktive, koja još nema broj jer nije objavljena u Službenom glasilu pa joj je tekst dostupan ovdje, povećati zaštitu potrošača kada ugovore sklapaju telefonskim ili internetskim putem ili izvan poslovnih prostorija trgovačkih subjekata te ujednačiti, spojiti i osuvremeniti dosadašnje odredbe.

 

Novom Direktivom je tako izmijenjena Direktiva 1999/44/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 25. svibnja 1999. o nekim aspektima prodaje robe široke potrošnje i popratnim jamstvima, dok su zamijenjene i izvan snage stavljene Direktiva Vijeća 85/577/EEZ o zaštiti potrošača u odnosu na ugovore sklopljene izvan poslovnih prostorija i Direktiva 97/7/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 1997. godine o zaštiti potrošača vezano uz ugovore na daljinu. Najvažnije novosti uključuju:

  • zaštitu od naplate troškova za “naknade” koji prelaze iznose stvarnih troškova trgovačkog subjekta glede načina plaćanja,
  • zabranu već označenih prozorčića na internetskim stranicama koji bi unaprijed predviđali suglasnost potrošača i omogućavali mu tek naknadno odznačavanje kao iskaz nesuglasja,
  • produženje najkraćeg roka kojeg nacionalno pravo države članice mora jamčiti potrošaču za odustanak od ugovora s ranijih 7 na sadašnjih 14 dana,
  • propisivanje obveze trgovačkog subjekta da nakon sklapanja ugovora omogući potrošaču da mu uputi telefonski poziv po standardnoj cijeni te
  • propisivanje obveze trgovačkih subjekata da potrošačima pruže potpunije podatke o digitalnom sadržaju poput interoperabilnosti digitalnog sadržaja i hardvera ili softvera i funkcionalnosti digitalnog sadržaja uključujući i primjenu mjera tehničke zaštite.

 

Nakon formalnog odobrenja od Vijeća ministara koje se očekuje u sprnju, države članice imat će vremena do kraja 2013. godine za prijenos odredbi Direktive u domaće zakonodavstvo.

 

(I. Kunda)