Stalni suradnici

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Najveću snagu Zavoda čini tim stručnih, ambicioznih i predanih suradnika na čelu s predstojnicom Zavoda prof. dr. sc. Vesnom Tomljenović čije su kompetencije i znanje u službi pregovora s Europskom unijom radi ispunjavanja uvjeta za članstvo Hrvatske u toj međunarodnoj organizaciji. I ostali suradnici Zavoda prednjače akademskim obrazovanjem stečenim u zemlji i inozemstvu koje jamči visoku kvalitetu i profesionalni pristup svim projektima u kojima djeluju. To potvrđuju i pozivi iz stranih institucija upućeni redovnim suradnicima Zavoda na provođenje zajedničke znanstvene suradnje, kao i pozivi za gostujuća predavanja na priznatim američkim i europskim obrazovnim institucijama, poput Pravnog fakulteta Sveučilišta Tulane iz New Orleansa u SAD i Akademije za europsko pravo (ERA) u Trieru u Njemačkoj. Važno je istaknuti i to da se stalni suradnici Zavoda izvrsno služe većim brojem svjetskih jezika, uključujući engleski, njemački, francuski i talijanski jezik čime im je omogućen izravni doticaj sa širokim krugom pravnih izvora koji mogu biti od interesa u njihovom radu, kao i sa stranim stručnjacima i znanstvenicima.

Svi redovni suradnici Zavoda predavači su na pravnim predmetima europskog predznaka koji čine dio kurikuluma Pravnog fakulteta u Rijeci. Naime, Pravni fakultet u Rijeci prvi je fakultet u Hrvatskoj koji je uveo predmet Europsko pravo kao obvezni predmet na pravnom studiju, kao što je prvi i trenutno jedini fakultet u Hrvatskoj koji nudi dva obvezna pravna predmeta iz područja europskog prava: Europsko pravo I koje uključuje javnopravne aspekte Europske unije i Europsko pravo II u okviru kojeg se podučava privatnopravno uređenje na razini Europske zajednice.

Prof. dr. sc. Vesna Tomljenović
Predstojnica Zavoda

Dr. sc. Emilia Čikara
Voditeljica Zavoda

Doc. dr. sc. Ivana Kunda

Dr. sc. Vlatka Butorac

Mr. sc. Marjeta Vehovec