Znanstveno istraživački rad

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Ne bi li održao zavidnu razinu i izvrsnost svih svojih suradnika, Zavod potiče neprestanu znanstveno-istraživačku djelatnost svojih stalnih i vanjskih suradnika. Brojni su projekti na kojima su uspješno surađivali ili surađuju suradnici Zavoda, kako domaći, tako i strani. Jednako tako, znatni napori ulažu se u neprekidno usavršavanje suradnika Zavoda na priznatim svjetskim institucijama.

 

Među aktivnim projektima mogu se istaknuti projekt MZOŠ „Mehanizmi efikasnog rješavanja domaćih i međunarodnih potrošačkih sporova“ koji je dio sveobuhvatnog programa MZOŠ „Zaštita slabije strane na hrvatskom i europskom tržištu roba, usluga i kapitala“ voditeljice, ujedno i predstojnice Zavoda prof. dr. sc. Vesne Tomljenović. Značajna su također i dva međunarodna projekta „Regional Cooperation and Marine Pollution in Adriatic Sea podprojekt Expert Study on Ship Based Oil Pollution in the Adriatic Sea“ financiran od strane norveškog Ministarstva vanjskih poslova kojeg je voditelj Institut Frigtjof Nansen u Oslu u Norveškoj, a koji se provodi u suradnji s Pravnim fakultetom u Rijeci, Ministarstvom mora, turizma prometa i razvitka RH i Hrvatskim hidrografskim institutom, te „Marine Environment Protection and Resource Management: the Changing Legal and Polica Framework for the Adriatic Sea“ koji je financiran od strane norveškog Research Councila, a čiji je glavni koordinator također Institut Fridtjof Nasen u Oslu u Norveškoj.

 

Pored znanstvenog istraživanja u okviru projekata, suradnici Zavoda vrlo intenzivno i redovito provode i višemjesečna istraživanja na većem broju svjetski prepoznatih istraživačkih i obrazovnih institucija, poput Max Planck instituta za strano i međunarodno privatno pravo u Hamburgu u Njemačkoj, Max Planck instituta za pravo intelektualnog vlasništva, tržišnog natjecanja i porezno pravo u Minhenu u Njemačkoj, Europa instituta na Sveučilištu Saarland u Saarbruckenu u Njemačkoj, Švicarskog instituta za usporedno pravo u Lausanni u Švicarskoj, T.M.C. Asser instituta u Hagu u nizozemskoj, Haške akademije za međunarodno pravo u Hagu u Nizozemskoj, Pravnog fakulteta Sveučilišta Cornell u New Yorku u SAD, Pravnog fakulteta Sveučilišta Tulane u New Orleansu u SAD, Pravnog fakulteta Sveučilišta u Hamburgu u Njemačkoj i drugdje.

 

Rezultati istraživanja provedenih od strane redovnih i vanjskih suradnika Zavoda dijelom su zabilježeni u izdanjima koja se odvijaju u okviru izdavačke djelatnosti što ju provodi Zavod, ali i izdavačke djelatnosti koja je financirana iz drugih izvora. Zavod posebno ponosno ističe radove svojih redovnih suradnika u stranim časopisima i drugim izdanjima kojima se oni potvrđuju kao prepoznati stručnjaci u odnosnim područjima.