Europske države potpisale USKU središnju kontrolu nad svojim proračunima

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

EURO[1]U okolnostima golemih financijskih problema s kojima se u posljednje vrijeme suočava euro-zona potpisan je Ugovor o stabilnosti, koordinaciji i upravljanju. Nije moguće odmah ne primijetiti njegov vrlo zanimljiv hrvatski akronim USKU, koji snažno asocira na njegovu prirodu i svrhu, a to je uski prostor za proračunski deficit država ugovornica, kao i uska povezanost, suradnja i nadzor nad provedbom odredbi Ugovora.

Ugovor su 2. ožujka 2012. potpisale sve države članice EU osim Ujedinjenog Kraljevstva i Češke. Njegova svrha je očuvanje stabilnosti u Ekonomskoj i monetarnoj uniji, a ostvarivala bi se tako što se države ugovornice (koje mogu biti samo države članice EU-a) obvezuju odredbu o održavanju svoga proračun u ravnoteži ili suficitu unijeti u svoja nacionalna zakonodavstva u roku od jedne godine od stupanja na snagu USKU-a (očekuje se da će stupiti na snagu 1. siječnja 2013.). U slučaju nepridržavanja spomenutih obveza pri donošenju proračuna, na državu se automatski primjenjuje korektivni mehanizam te ona mora otpočeti s primjenom određenih fiskalnih mjera.

Pridržavanje navedenih obveza podložno je odluci Suda EU-a. Ako Sud odluči da je došlo do povrede obveza iz USKU-a, može u slučaju daljnjeg nepoštivanja obveza naložiti odnosnoj državi plaćanje novčanih kazni.

 

USKU također predviđa obvezu koordinacije i približavanja ekonomskih politika država ugovornica, kao i redovito održavanje sastanaka na najvišoj razini na kojima će se raspravljati tekuća pitanja upravljanja u euro-zoni i provedba USKU-a.

 

I. Kunda