Međunarodna znanstvena konferencija o autonomiji volje stranaka

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Dane 16. i 17. rujna 2010. godine u opatijskom hotelu Ambasador održana je osma po redu znanstvena konferencija o međunarodnom privatnom pravu, uz potporu Njemačke organizacije za tehničku saradnju (GTZ) i Hrvatske udruge za poredbeno pravo (HUPP). Ove godine odabrana je tema „Uloga autonomije volje stranaka u suvremenom međunarodnom privatnom pravu: izučavanje međunarodnih propisa“.

 

Autonomija volje stranaka pripada u skupinu tema iz područja međunarodnog privatnog prava koje su neprestano podložne promjenama. Kao što je i osnivač Zavoda, profesor Petar Šarčević primijetio u jednom od svojih radova, autonomija volje stranka u međunarodnom privatnom pravu neprestano se širi zahvaćajući nova područja, dok se s druge strane podvrgava novim ograničenjima. Uvažavajući okolnost da su međunarodni izvori prava, uključujući i europske propise, od velikog utjecaja na međunarodno privatno pravo u regiji ova konferencija usredotočena je na najnovije tendencije u uređenju i tumačenju stranačke autonomije na međunarodnoj razini. Autonomija volje stranaka promatra se s dva aspekta, u odnosu na izbor nadležnog suda, te u odnosu na izbor mjerodavnog prava. Program konfferencije dostupan je ovdje.