ESP: Umnožavanje novinskog isječka od 11 riječi može biti povreda autorskog prava

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Odluka Europskog suda pravde u sporu C-5/08 od 16. srpnja 2009. godine razmatra pitanje povrede autorskog prava od strane danskog pružatelja određenih informatičkih usluga Infopaq International A/S koji se pred danskim sudom našao uslijed tužbe Danske Dagblades Forening (DDF), danske strukovne udruge izdavača dnevnih novina, zbog umnožavanja isječaka vijesti od 11 riječi koje je Infopaq prodavao svojim klijetima.
Infopaq je skenirao stranice novina i upotrebom računalnog programa te slike pretvarao u tekst. U slučaju da su se u tekstu pojavljivale ključne riječi za koje je određeni klijent tražio uslugu pregleda i detekcije, ta riječ kao i pet riječi ispred i iza nje bile su pohranjene u memoriju, dok je ostatak teksta odbacivan kao nepotreban. Odnosni klijent potom je primao pisana izvješća o isječcima s podatcima o novinama, datumu, stranici na kojima se nalazi isječak.
DDF smatrao je da ovim postupkom Infopaq čini povredu autorskog prava izdavača. Infopaq je u svoju obranu tvrdio da, čak i ako se radi o umnožavanju tijekom obrade podataka u računalnom programu prema članku 2. Direktive EZ br. 2001/29 o autorskom pravu u informacijskom društvu, to umnožavanje je zakonito jer je obuhvaćeno izuzetkom za privremeno umnožavanje koji se predviđa u članku 5. stavku 1. iste Direktive.
U svojoj odluci ESP je utvrdio da je radnja pohranjivanja isječka zaštićenog djela od 11 riječi i njegov ispis predstavlja umnožavanje autorskog djela, dok ispisivanje isječaka u izvješćima za klijente nije obuhvaćeno izuzetkom za privremeno umnožavanje. U obrazloženju prve tvrdnje ESP je smatrao da riječi kao takve ne predstavljaju elemente koji se štite autorskim pravom, ali to pravo može se protezati na isječke čak i kada ti isječci sadrže samo 11 riječi. To stoga jer je moguće da takvi isječci mogu čitatelju prenijeti izvornost izdanja kao što je novinski članak, priopćavajući čitatelju element koji je sam po sebi izričaj umnog stvaralaštva autora toga članka. Glede drugog dijela tumačenja, ESP je naveo da je moguće radnje skeniranja i pretvaranja slike u tekst smatrati obuhvaćenima izuzetkom ukoliko su potom automatski izbrisani iz računalne memorije, no nipošto i radnju ispisa dokumenata sa spornim isječcima.

 

Cjeloviti tekst odluke na engleskom jeziku dostupan je ovdje.

 

(I. Kunda)